Müşteri odaklılık.

Müşteriye hak ettiği hizmetin verilmesidir. Doğru müşteriye, doğru zamanda, doğru fiyat ile doğru teklifin yapılmasıdır.

Yenilikçilik.

Yenilikçilik, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.

Adil rekabet.

CKS olarak, âdil bir rekabet ortamının varlığı ve işleyişinin ne anlama geldiğini ve tüketici hukukunun önemini biliyoruz.

Saygı ve dürüstlük.

Şirketimizin temel değerlerindendir.

Müşteri ve çalışan mutluluğu.

Çalışan mutluluğunu ve müşteri memnuniyetini birbirlerine bağlı önemli değerler olarak görmekteyiz.

Hesap verebilirlilik ve şeffaflık.

Kararların, kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda alınması ve uygulanması, alınan kararlardan etkileneceklerin bilgiye erişiminin sağlanması ve bu bilginin de ulaşılabilir, anlaşılır ve somut olması prensibidir.

Yaratıcılık.

Yaratıcılık, olmayan birşeyi hayal edebilme, bir şeyi herkesten farkli yollarla yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir.

Çözüm odaklılık.

Çözüme odaklılık; doğru ve güçlü sorular sorarak kaynakların analiz edilmesi ve yapıcı alternatifler yaratmak süreciyle mevcut soruna yaklaşılmasıdır.